POLITICA PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL

1. Prevederi generale

MKT CREATIVE EVENTS S.R.L., SEDIUL SOCIAL: STR. LACUL URSULUI 35B, OTOPENI, ILFOV
PUNCT DE LUCRU: Bulevardul Alexandru Ioan Cuza, nr. 15-17, sector 1, Bucuresti
RO26643751, J23/754/2010
contact 021.242.06.41, vanzari@mktsolutions.ro
este controlorul datelor cu caracter personal ale Utilizatorului prelucrate în cadrul acestei politici.

MKT CREATIVE EVENTS S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal ale Utilizatorului în conformitate cu Regulamentul (EU) 2016/679 al Parlamentului și al Consiliului European din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și la libera circulație a acestor date.

2. Ce date cu caracter personal se prelucrează?

Datele cu caracter personal care sunt prelucrate sunt informațiile furnizate de Utilizator în legătură cu înregistrarea conturilor pe hogo.ro. Aceste date cuprind numele si prenumele, adresa de e-mail, adresa de facturare si numărul de telefon care pot fi considerate date personale. Restul datelor cerute in zona de inregistrare sunt informatii de facturare ale persoanelor juridice, informatii cerute de legea romaneasca.

3. De ce se prelucrează datele cu caracter personal?

Scopul prelucrării datelor îl reprezintă:
• rezervarea, comercializarea, facturarea si livrarea de produse
• reclamă, marketing şi publicitate

Rezervarea, comercializarea, facturarea si livrarea de produse

Prelucrarea datelor cu caracter personal pentru îndeplinirea obligațiilor legale, conform legislatiei romane si
a Codului Fiscal. De asemenea, datele dumneavoastra ne sunt necesare pentru livrarea produselor.

Reclamă, marketing şi publicitate
Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing: Datele dumneavoastra pot fi utilizate pentru marketing in rețelele sociale Facebook sau Google. Daca legea o cere, vom cere expres Utilizatorului să ne acorde consimțământul expres pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing. Utilizatorul poate retrage consimțământul în orice moment prin trimiterea unui e-mail la adresa de e-mail vanzari@mktsolutions.ro sau la telefoanele afisate mai sus. Aceasta metoda de marketing este utilizata doar in momentul in care numarul de telefon sau adresa de mail sunt utlizate pentru identificarea utilizatorului pe retelele Google si Facebook si pentru comunicarea de mesaje publicitare personalizate.

4. Cui furnizăm date cu caracter personal?

MKT CREATIVE EVENTS SRL poate furniza datele cu caracter personal ale Utilizatorului către:
a) furnizorii care prestează pentru MKT CREATIVE EVENTS SRL, activitati legate de indeplinirea  obligatiilor cerute de legea romaneasca: contabilitate, facturare. Aceștia nu sunt autorizați să dezvăluie sau să utilizeze în scopuri proprii datele cu caracter personal ale Utilizatorului.
b) furnizorilor de servicii care prestează servicii pentru a permite MKT CREATIVE EVENTS SRL să desfășoare activități de marketing prin intermediul retelelor Facebook si Google, doar daca ne-ati dat consimțământul expres pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing.
Societățile menționate mai sus pot fi situate în țări din afara Uniunii Europene, inclusiv SUA, unde nivelul de protecție a datelor poate să nu fie la fel de cuprinzător ca sistemul dumneavoastră jurisdicțional.

5. Drepturile Utilizatorului în legătură cu datele cu caracter personal.

Utilizatorul poate înainta cereri către MKT CREATIVE EVENTS SRL în exercitarea următoarelor sale
drepturi:
a) dreptul de acces la și de rectificare a datelor sale cu caracter personal;
b) dreptul de a opri prelucrarea datelor sale cu caracter personal în scopuri de marketing;
c) dreptul la ștergerea datelor sale cu caracter personal (moment in care vom fi nedvoiti sa stergem contul
de companie de pe site-ul nostru)
Oricare dintre cererile și/sau notificările de mai sus pot fi transmise prin telefon și/sau prin e-mail la
vanzari@mktsolutions.ro. Cererile și/sau notificările trebuie să cuprindă informații privind adresa de e-mail
a Utilizatorului pentru a verifica dacă aceste cereri și/sau notificări provin în realitate de la Utilizator.

6. Durata prelucrării datelor

Datele cu caracter personal ale Utilizatorului vor fi prelucrate până la retragerea consimțământului pentru o
astfel de prelucrare de către Utilizator sau a formulării unei opoziții față de prelucrarea datelor cu caracter
personal în scopuri de marketing;

7. Cookies

Pe pagina de Internet, MKT CREATIVE EVENTS SRL folosește așa-numitele „cookies”, pentru a permite Utilizatorului accesul la anumite funcții și pentru a primi informații privind vizitele pe Pagina de Internet.

8. Securitatea datelor

Menținerea securității datelor înseamnă garantarea confidențialității, integrității și disponibilității (în scopuri autorizate) a datelor cu caracter personal. Confidențialitate înseamnă că doar persoanele care sunt autorizate să folosească datele le pot accesa. Integritate înseamnă că datele cu caracter personal trebuie să fie corecte și adecvate scopului pentru care sunt prelucrate. Prin urmare, MKT CREATIVE EVENTS SRL va asigura luarea măsurilor corespunzătoare împotriva prelucrării ilegale sau neautorizate a datelor cu caracter personal și împotriva pierderii accidentale sau a deteriorării datelor cu caracter personal. Aceste principii vor fi instituite prin punerea în aplicare a unor măsuri de securitate bazate pe hardware și software.

9. Drepturi și reparații

În cazul unei încălcări a drepturilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, puteți înainta o reclamație catre Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (dataprotection.ro)
În orice caz, pentru rezolvarea oricărei probleme legate de protecția datelor personale cât mai rapid și mai convenabil posibil, este recomandabil ca, înainte de a vă adresa autorităților, să trimiteți mai întâi reclamațiile sau întrebările dumneavoastră către MKT CREATIVE EVENTS SRL